24-25.9.2022 terénne kolobežky z dôvodu nevhodných podmienok na tratiach MIMO PREVÁDZKY.

Vyskúšajte si jazdu na monster kolobežkách. Kolobežka je špeciálne stavaná na jazdu v horskom prostredí a jej široké kolesá zabezpečujú ideálnu priľnavosť aj k náročnejšiemu terénu. Vyvezte sa pohodlne sedačkovou lanovkou na vrchol Kubínskej hole  a vychutnajte si zjazd na našej terénnej kolobežke. Skvelá zábava pre každého. Požičovňa kolobežiek a trojkoliek sa nachádza v dolnej časti strediska, pri nástupe na sedačkovú lanovku. Výbava zahŕňa aj prilbu.

UPOZORNENIE: Požičovňa trojkoliek a kolobežiek sa nachádza v dolnej časti strediska vedľa hlavnej pokladne. Zapožičanie je možne len dole a osobne v požičovni – kolobežky a trojkolky samostatne bez jazdcov nahor nevyvážame! Pri osobách mladších ako 18 rokov je nutný podpis zákonného zástupcu.

Zjazd na kolobežke – dolná aj horná časť. Jazda je obmedzená časovým limitom 60 minút do kedy treba trojkolku/kolobežku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket. V prípade omeškania odovzdania trojkolky/kolobežky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Lístky na obidve lanovky + požičanie kolobežky sa dajú kúpiť len do 16:00.

Zjazd na kolobežke – len dolná časť. Jazda je obmedzená časovým limitom 30 minút do kedy treba trojkolku/kolobežku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket.  V prípade omeškania odovzdania trojkolky/kolobežky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Lístok na dolnú lanovku + požičanie kolobežky trojkolky sa dá kúpiť do 16:30.

Prevádzkový poriadok pre Terénne kolobežky – monster.

UPOZORNENIE: Účasť  je na vlastné riziko a za prípadné úrazy sebe a iným osobám prevádzkovateľ ORAVA SKIPARK a.s. nezodpovedá!!!

 1. Jazda na terénnej kolobežke je možná od 12 rokov alebo výšky 130 cm, deti do 15 rokov len v sprievode dospelej osoby.
 2. Každý jazdec je povinný mať počas jazdy  na hlave prilbu.
 3. Každý jazdec je počas jazdy povinný sa plne venovať jazde na kolobežke.
 4. Terénna kolobežka je konštrukčne riešená pre jedného jazdca a to s maximálnym zaťažením 100 kg.
 5. Jazdec je povinný prispôsobiť rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam, stavu a povahe trate a iným okolnostiam ktoré možno predvídať.
 6. Terénna kolobežka je určená pre jazdu na vyznačenej trati  prevádzkovateľa, je schopná prekonávať  drobné terénne nerovnosti. Nemožno však prekonávať prekážky ako napríklad priečne zrazy pre odvod vody, výmoli, kamene a hrubé nerovnosti. V opačnom prípade hrozí nebezpečie poškodenia rámu kolobežky a úraz. Za vzniknuté vady na kolobežke a úraz v dôsledku neuposlúchnutia pokynov nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 7. Jazda na monster kolobežke mimo vytýčenej trasy je PRÍSNE ZAKÁZANÁ!
 8. Pri úraze na trati je jazdec povinný poskytnúť prvú pomoc a oznámiť úraz oprávnením osobám prevádzkovateľa, ktorými sú obsluha v staniciach na sedačkových lanovkách.
 9. Za vzniknuté vady na terénnej kolobežke v dôsledku neuposlúchnutia pokynov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na finančné odškodnenie až do výšky 100% ceny kolobežky.
 10. Po zastavení na trati pre kolobežky a trojkolky a pred ďalším pokračovaním je jazdec  povinný sa presvedčiť či neohrozuje a neobmedzuje ďalších jazdcov trojkoliek alebo kolobežiek.
 11. Na trati je každý povinný sa správať tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe ani inému.
 12. Na trati je zakázané akokoľvek svojvoľne meniť úseky alebo prekážky s výnimkou situácií ohrozujúcich bezpečnosť jazdcov na trati.
 13. Každý jazdec sa zaväzuje udržiavať poriadok v areály aj na tratiach, dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky, tento prevádzkový poriadok a pokyny zodpovedných zamestnancov.
 14. Kolobežky a trojkolky sa dajú zapožičať iba s platným cestovný lístkom na lanovky a len na vyznačené trate v stredisku. Jazdy sú obmedzené uvedeným časovým limitom, ktorý začína plynúť prvým prechodom cez turniket. Lístky na obidve časti sa dajú kúpiť len do 16:00, lístok na dolnú časť do 16:30.

Spolu tvoríme príbehy.

Spolu sme #kubinska

1 / 10
Kubinska